Viktig informasjon om Koronaviruset

Timebestilling med henvisning


Noen av våre spesialister har offentlig driftavtale, hvilket innebærer at man må ha en henvisning fra fastlegen. Henvisning er gyldig i ett år for samme problemstilling. 
Hvis du er ny pasient, ønsker vi henvisning tilsendt slik at hastegraden kan vurderes av gynekologene.
Dette gjelder også om ønske om en ø- hjelpstime. 
 
Vennligst påse at henvisende lege har ditt rette mobilnummer, da timeinnkalling blir sendt per SMS. 
 
Du vil få timeinnkalling automatisk på SMS eller brev når henvisningen er vurdert av gynekolog