Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser


Pasienter med henvisning:

Vi følger standard prisliste etter avtale med legeforeningen og staten. 

Priser for konsultasjon hos gynekolog MED HENVISNING:

For konsultasjon er egenandelen 375,-

Tillegg for forbruksmateriell og prøvetakingsutstyr, samt innsending av prøver tilkommer.

Er du henvist for innsetting / bytte spiral, kan du be om resept hos din fastlege, og ta med spiralen til timen.

 

Dersom dette kjøpes hos oss er prisen:

Hormonspiral: 1500,-

Ballerine:      1500,-

Kobberspiral:   800,-

Vaginalring:     500,-

 

Pasienter uten henvisning:  

For time hos gynekolog UTEN HENVISNING:

Pris: 1450,- for gynekologisk undersøkelse med ultralyd og celleprøve.

Pris: 1000,- for kontroll av samme lidelse innen 6 måneder.

Pris: 100,- for telefonresept

Utstyr til ytterligere prøvetaking, bedøvelse, frysebehandling, innsetting og kjøp av spiral, vaginalring, og lignende vil bli fakturert i tillegg.